KLEIVA FISKEFARM AS

Vi har drevet med oppdrett av laks som matfisk siden 1986 og vårt hovedkontor ligger på Engenes i Ibestad kommune

keyboard_double_arrow_down

En familiebedrift

Kleiva Fiskefarm AS er en familiebedrift drevet av familien Arvesen fra Engenes. Siden 1986 har vi spesialisert oss på oppdrett av laks som matfisk, og vårt hovedkontor befinner seg på Engenes i Ibestad kommune.

Lokal verdiskapning

Vi legger stor vekt på lokal verdiskapning og arbeidsplasser i vårt nærmiljø. Sammen med andre lokale aktører har vi etablert en fullintegrert virksomhet som omfatter produksjon av smolt, slakteri, servicebåtselskap og brønnbåtselskap.

Dette gjør at vi har full kontroll på hele verdikjeden og sikrer en effektiv og pålitelig drift. Vårt engasjement i de ulike sektorene bidrar til å styrke vårt grunnlag og sikrer sysselsetting og ringvirkninger i lokalsamfunnet vårt.

HMS

I vårt drift har vi stort fokus på HMS. De ansattes helse og sikkerhet er veldig viktig for oss og tas på høyeste alvor.

Gjennom vårt omfattende opplæringsprogram, Site Training, har vi et dedikert fokus på kontinuerlig kompetanseheving.

Vårt opplæringsprogram er utviklet for å gi våre medarbeidere nødvendig kunnskap og ferdigheter for å kunne utføre jobben sin trygt og effektivt. Gjennom kontinuerlig opplæring og oppdateringer, holder vi våre ansatte informert om de nyeste HMS-prosedyrene og beste praksis innen havbruksnæringen.

Vi jobber for å fremme en kultur som verdsetter sikkerhet og bærekraft i alt vi gjør. Dette betyr at alle ansatte er oppmuntret til å rapportere potensielle farer og bidra til en kontinuerlig forbedring av våre HMS-prosedyrer.

Dette sikrer at bedriften og alle ansatte har de beste forutsetningene for å produsere laks på en mest bærekraftig måte.

Miljø og bærekraft

Vi er stolte av å tilby Global GAP-sertifisert laks, som oppfyller internasjonale standarder for bærekraftig oppdrett. Vår laks har også blitt godkjent for eksport til USA, noe som vitner om vårt fokus på høy kvalitet og mattrygghet.

Bruk linken nedenfor for å lese mer om vår satsning på bærekraft, menneskerettighet, miljømål og frivillige sertifiseringer.

FNs bærekraftsmål er sentrale i våre målsetninger.

Besøk vårt visningssenter


Besøk vårt visningssenter, Arctic Aqua, som holder til på Andørjaveien 1810, 9455 Engenes i Ibestad kommune. Her får du en interaktiv opplevelse og innsikt i norsk laksenæring. Vi gleder oss til å dele vår lidenskap med deg!

KARRIERE

Vil du jobbe hos oss?
Bli med på laget.