BÆREKRAFT

Vi har et stort fokus på miljø og bærekraft.
Vi jobber målrettet for at våre etterkommere også i fremtiden skal kunne ha samme muligheter og forutsetninger som oss.

keyboard_double_arrow_down

Stolt leverandør til det amerikanske stormarkedet
- Whole Foods Market

Vi benytter en skreddersydd resept på fôret vårt fra Ewos Cargill der bruk av algeolje er en viktig del av innholdet.
Dette skjer fra fisken er 1 Kg i størrelse og vi jobber kontinuerlig for å sikre en "Fish in Fish out" rate på under 1, samtidig som at vi unngår en del fremmedstoffer som fins naturlig i fiskeolje. "Fish in Fish out" rate er betegnelse på hvor mye råstoff fra fisk man benytter for å produsere 1 Kg laks.

I WFM standarden er det krav om å benytte under 1 Kg råvare fra fisk til å produsere 1 Kg laks. Slik sikrer vi bærekraft for produksjonen vår.  

Det er mye høyere krav til renhet i fisken til WFM sammenlignet med konvensjonell fisk. Alle råvarer fra både fisk og planter (fiskeolje, fiskemel, raps, solsikke, hvete o.l. renses for fremmedstoffer (tungmetaller, PCB-lignende stoffer, dioksiner) før det benyttes i fôret.  Det er ikke tillatt å benytte antibiotika i fisk som går til WFM, og i tillegg har Whole Foods Market strenge reguleringer til bruk av medisiner mot blant annet lakselus.
Maksimal tetthet i merd er 20 kg fisk/m3 vann.

I en WFM merd er det ved maksimaltillattbiomasse 98 % vann og 2 % fisk. (Konvensjonell fisk er det tillatt med 25 kg fisk/m3 vann). 

Viktigheten med trygt arbeidsmiljø og god praksis til produksjon av laks

GlobalGAP er en internasjonal sertifisering innen "Good AgriculturalPractice," og denne standarden er med på å kvalitetssikre produksjonen fra rogn til matfat.

Den inngår også i vår kjede av ansvar (chain of custody) for å sikre mattryggheten fra ledd til ledd.

Global GAP var den første standarden vi ble sertifisert innenfor i 2015, og vi satser kontinuerlig på å heve listen for å fremme vårt fokus på trygg praksis innenfor akvakultur.

Sertifiseringen inkluderer blant annet en sjekkliste som ivaretar alle arbeiderne som jobber sammen med oss for å skape det produktet vi selger.

Premium kvalitet fortjener Premium sertifisering

I 2022 satte vi i gang en målrettet innsats for å oppnå den prestisjetunge ASC-sertifiseringen. Vi er overbevist om at vår fisk er blant de beste på markedet, og derfor fortjener den den høyeste sertifiseringen. ASC har omfattende krav når det gjelder dyrevelferd, samhandling med det naturlige miljøet og lokalsamfunnet. Å bære ASC-merket symboliserer at vi har oppnådd en førsteklasses status i markedet. 

I tråd med ASCs strenge standarder, jobber vi også aktivt med å fjerne bruken av tungmetaller som kobber i nøtene våre. Vi har implementert en spesiell coating som verken inneholder biocider eller tungmetaller. Dette er en del av vårt engasjement for å oppnå de høyeste standarder innen bærekraftig havbruk og bevare miljøet slik at neste generasjon får samme gode forutsetninger som oss til å drive videre.

Stingray

I 2022 tok vi i bruk luselasere fra Stingray for å bekjempe lakselus, og har et stort fokus på å unngå avlusinger. Vi har et eget team som hver dag jobber med å posisjonere luselaserne slik at de får jobbe kontinuerlig der fisken står plassert i merden.

Vi er på god vei mot en bærekraftig fremtid

Kleiva Fiskefarm er en foregangsbedrift innen det grønne skiftet. Vi har bygd ut infrastruktur for landstrøm til 75 % av våre flåter. Flåtene våre er utstyrt med både batterier og tilkobling til landstrøm. Batteriene brukes til å avlaste generatorene noe, mens landstrømmen brukes til å avlaste generatorene helt. Vi er forpliktet til å bidra til å redusere klimagassutslippene fra havbruk. Vi er på god vei til å nå regjeringens mål om å redusere klimagassutslippene fra havbruk med 50 % innen 2030.

I tillegg til dette har vi investert i tre nye hybridbåter som skal erstatte dagens teknologi bestående av fossilt utslipp. Disse båtene vil bidra til å redusere vårt Co2 utslipp og gi bedre HMS for våre ansatte.

Vi jobber også med forskjellige prosjekter for å se hvor vi kan spare på utslippene ytterligere, og har for eksempel byttet ut en god del taubruk med velcroløsninger på våre merder i sjø, samt fullstendig gått over til taknett oppspent av glassfiberstenger, istedenfor hamsterhjul. Disse tiltakene vil ikke bare redusere hvor mye plast vi setter i havet, men også bedre sikre fisken mot predatorer.

For å få bedre oversikt over eget utslipp, har vi også tatt i bruk den tekniske løsningen "havbruksloggen". Dette programmet fører blant annet en oversikt på hvor mye plast vi har stående i havet til enhver tid.

Grønt skifte i havbruk

BÆREKRAFTSRAPPORTER

ASC lokalitetsrapporter

BJØRNSTEIN

Fylke: Troms
Kommune: Ibestad
Produksjonsområde: PO10
MTB: 6500TN 

Siste utsett: G22
Status ASC: Initial G22
Andre sertifiseringer: Global G.A.P og Whole Foods Market
Listeførtesykdommer: Ingen Koordinert bekjempelse av lakselus (IPM) : subregion Hålogaland (Knapp vedsiden)
Dødelighet på fugl eller pattedyr:  

Statuslakselus: Trykk knappen under

Bjørnstein 11340
Samordnet plan

GREGUSVIKA


Kommune:Ibestad
Produksjonsområde: PO10
MTB: 5400TN 

Sisteutsett G23
StatusASC: Initial G23
Andre sertifiseringer: Global G.A.P og Whole Foods Market
Listeførte sykdommer: Ingen 

EstimatedUnexplained Loss (EUL): 0
EstimatedUnexplained Loss (EUL) forrige generasjon: PUBLISERES FORTLØPENDE
Koordinert bekjempelse av lakselus (IPM) : subregion Hålogaland (Trykk på den blå knappen under)

Dødelighet på fugl eller pattedyr:  
Statuslakselus: Trykk knappen under

Gregusvika 32917
Bekjempelse av lakselus

JEKTEBERGET

Jekteberget 36137
Fylke: Troms
Kommune: Ibestad
Produksjonsområde: PO10
MTB: 3600TN 
Sisteutsett G24
Status ASC: Certified 2023 - 2026
Andresertifiseringer: Global G.A.P og Whole Foods Market
Listeførte sykdommer: Ingen 

Rømning fra lokalitet: 2 hendelser, totalt 3stk (G22)
EstimatedUnexplained Loss (EUL): 22499 (2,3%)

Koordinert bekjempelse av lakselus (IPM) : subregion Hålogaland (Trykk blå knapp)
Dødelighet på fugl eller pattedyr: ingen
Status lakselus: Trykk knappen under

Lokalitetsleder: John Olav Holte (G22)
                         Johan Kristian Johansen (G24)

Jekteberget 36137
Bekjempelse av lakselus

KASTEBERGET

Kasteberget 31757
Fylke: Troms
Kommune: Ibestad
Produksjonsområde: PO10
MTB: 5500TN 
Sisteutsett G23
StatusASC: Certified 2023 - 2026
Andre sertifiseringer: Global G.A.P og Whole Foods Market
Listeførte sykdommer: Ingen 

EstimatedUnexplained Loss (EUL): 32057 (7.16%)

Koordinert bekjempelse av lakselus (IPM) : subregion Hålogaland (Trykk blå knapp)

Dødelighet på fugl eller pattedyr: 1 (Corvus Cornex Lineaes)
Statuslakselus: Trykk knappen under

kasteberget 31757
Bekjempelse av lakselus

ÅNDERKLEIVA


Fylke:Troms
Kommune: Ibestad
Produksjonsområde: PO10
MTB: 6500TN 
Sisteutsett G23
Status ASC: Initial G24
Andresertifiseringer: Global G.A.P og Whole Foods Market
Listeførte sykdommer: Ingen 

EstimatedUnexplained Loss (EUL): 0
EstimatedUnexplained Loss (EUL) forrige generasjon: PUBLISERES FORTLØPENDE

Koordinert bekjempelse av lakselus (IPM) : subregion Hålogaland (Trykk blå knapp)
Dødelighet på fugl eller pattedyr:  
Statuslakselus: Trykk knappen under
Ånderkleiva 11339

Ånderkleiva 11339
Bekjempelse av lakselus

ÅPENHETSLOVEN


Kleiva Fiskefarm AS sin redegjørelse

Engenes Fiskeriselskap AS sin redegjørelse